Privacybeleid Mosa & More – Juli 2021

 

Mosa & More neemt jouw privacy heel serieus, daar willen we transparant over zijn. Wij houden zelf ook niet van verrassingen. Ons privacy beleid is om die reden duidelijk uitgewerkt.

Mochten er toch vragen over zijn kun je ons benaderen; Mosaenmore@gmail.com


Over ons

 

Mosa & More, gevestigd aan Loevestein 58 2403 JB Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


https://mosaenmore.nl


Loevestein 58
2403 JB Alphen aan den Rijn

Marjolein Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van Mosa & More Zij is te bereiken via mosaenmore@gmail.com


Wat zijn persoonsgegevens?

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekend dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je zakelijk mailadres of een IP adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?


Mosa & More verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt omdat je bijvoorbeeld een workshop boekt of een bestelling in de webshop plaatst. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode
 • Woonplaats;
 • BTW nummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mosaenmore@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?


Mosa & More verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren


Door de gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.


Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens ?


Mosa & More bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens.

 • Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot ik de uitschrijflijst volledig verwijder.  
 • Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Met wie delen we je persoonsgegevens?


Mosa & More verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mosa & More blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.


Mosa & More gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreukmaken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Social media


We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

 • Facebook
 • Instagram


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mosa & More en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mosaenmore@gmail.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mosa & More wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligen wij  jouw persoonsgegevens ?

 

Mosa & More neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mosaenmore@gmail.com. Mosa & More
heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:


- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


Meldplicht datalekken


Mosa & More kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige data lek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.